Trường THCS Cầu Giấy - Khơi nguồn những tiềm năng

Trang chủ Công văn - Văn bản

Công văn - Văn bản

CÔNG VĂN 944/SGDĐT-QLT VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10...

       Quý vị Phụ huynh và các con học sinh có thể xem ở link dưới đây: CV 944 - SO GD...

CÔNG VĂN 102/PGD-THCS VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP...

       Quý vị Phụ huynh và các con học sinh có thể xem ở link dưới đây: CV 102 - PGD huong...

CÔNG VĂN 943/SGDĐT-QLT VỀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ...

       Quý vị Phụ huynh và các con học sinh có thể xem ở link dưới đây: CV 943 SO GD -...

CÔNG VĂN 41/PGD-VP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CHỦ ĐỘNG PHÒNG,...

       Quý vị Phụ huynh và các con học sinh có thể xem ở link dưới đây:41-PGD

CÔNG VĂN 23/PGD-THCS VỀ TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC KHI HỌC SINH...

CV 23 - PGD ve viec to chuc day hoc khi HS tro lai truong hoc tap

HƯỚNG DẪN 03/HD-PGD

       Quý vị Phụ huynh và các con học sinh có thể xem ở link dưới đây:03-HD

CÔNG VĂN 312/PGD-VP VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH “THÁNG NÓI KHÔNG...

       Quý vị Phụ huynh và các con học sinh có thể xem ở link dưới đây: 312-PGD.

THCS Cầu Giấy

Ngõ 33 phố Mạc Thái Tổ - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.