Trường THCS Cầu Giấy - Khơi nguồn những tiềm năng

Video

THCS Cầu Giấy

Số 9 - Nguyễn Xuân Nham - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.