Trường THCS Cầu Giấy - Khơi nguồn những tiềm năng

Video Clip

Trường THCS Cầu Giấy
76 Trương Công Giai - Phường Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội