TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI QUẬN CẦU GIẤY NĂM 2020

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Phòng GD- ĐT Quận Cầu Giấy phát động Tuần lễ học tập suốt đời nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời, tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, tổ chức và đoàn thể  trong việc xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân.
       Với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời” trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2020 đến 7/10/2020, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời tới các cán bộ GV-NV nhà trường, các con học sinh trong trường. Nhà trường đã tuyên truyền trên Website, các cổng thông tin điện tử …. để các thành viên nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người.


Ứng dụng CNTT trong dạy học thông qua các ứng dụng cơ bản hiện nayKhuyên góp sách và đổi sách 
       Nhà trường cũng tích cực triển khai các chương trình học tập trực tuyến, ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy và học, hoạt động thư viện , đa dạng hóa các hoạt động giáo dục để đáp ứng nhu cầu học tập của giáo viên và học sinh trong trường. Đặc biệt, để tăng cường chia sẻ và lan tỏa văn hóa đọc, thư viện nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động như: tổ chức tiết đọc sách tại thư viện; quyên góp, ủng hộ sách thư viện để nguồn sách thêm phong phú, dồi dào; tổ chức trưng bày triển lãm sách.  
       Hi vọng, với hoạt động hữu ích này, trường THCS Cầu Giấy sẽ góp phần thúc đẩy phong trào học tập của Quận và của Thành phố ngày càng đi lên để tiếp nối những thành tích rực rỡ. Cùng với đó, việc chuyển đổi số trong dạy học sẽ ngày càng được ứng dụng để đem lại những hiệu quả cao hơn nữa trong quá trình dạy và  trong thời đại toàn cầu hóa và CNTT phát triển như hiện nay.
 
 

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức