THỜI GIAN LÀM VIỆC VÀ NỘI QUY HỌC SINH ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA VÀO LỚP 6 HỆ CHẤT LƯỢNG CAO TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
I. THỜI GIAN LÀM VIỆC
       - 7h20: Tập trung HS, gọi HS vào phòng kiểm tra.
       - 7h55: Phát đề kiểm tra môn Tiếng Việt
       - 8h00: Tính giờ làm bài môn Tiếng Việt
       - 8h45: Thu bài kiểm tra môn Tiếng Việt
       - 8h55 - 9h05: Học sinh nghỉ giải lao
       - 9h10: Phát đề kiểm tra môn Toán
       - 9h15: Tính giờ làm bài môn Toán
       - 10h00: Thu bài kiểm tra môn Toán
       - 10h10 - 10h20: Học sinh nghỉ giải lao
       - 10h25: Phát đề kiểm tra môn Tiếng Anh
       - 10h30: Tính giờ làm bài môn Tiếng Anh
       - 11h15: Thu bài kiểm tra môn Tiếng Anh
II. NỘI QUY HỌC SINH ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA VÀO LỚP 6 HỆ CHẤT LƯỢNG CAO TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY
 
Điều 1. Quy định về các tài liệu, vật dụng được mang vào phòng
       1. Học sinh được phép mang vào phòng vật dụng liên quan đến việc làm bài kiểm tra: Bút viết, thước kẻ, bút chì đen, tẩy chì, compa, êke; các vật dụng này không được gắn linh kiện điện, điện tử.
       2. Học sinh không được mang vào phòng vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút xoá, tài liệu, máy tính cầm tay, điện thoại, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài kiểm tra và quá trình chấm bài kiểm tra.
       3. Học sinh mang theo vật dụng liên quan đến việc làm bài kiểm tra không đúng quy định tại khoản 1 của Điều này vào phòng kiểm tra, dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ.
Điều 2. Trách nhiệm của học sinh
       1. Có mặt tại địa điểm kiểm tra đúng thời gian quy định để làm thủ tục.
       2. Xuất trình phiếu dự khảo sát trước khi vào phòng. Nếu thấy có những  sai sót về họ, đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh phải báo cáo ngay cho cán bộ của Điểm kiểm tra để đính chính.
       3. Chỉ được mang vào phòng thi những tài liệu, vật dụng theo quy định tại Điều 1.
       4. Ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình.
       5. Khi nhận đề kiểm tra, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in. Nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhoè, mờ phải báo cáo ngay với cán bộ coi kiểm tra trong phòng, chậm nhất 5 phút sau khi phát đề.
       6. Trước khi làm bài, phải ghi đầy đủ thông tin cá nhân và số báo danh (cả phần chữ và phần số) vào đề kiểm tra, giấy nháp.
        7. Không được trao đổi, quay cóp hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận và làm mất trật tự trong phòng kiểm tra. Muốn phát biểu phải giơ tay để báo cáo cán bộ coi kiểm tra. Khi được phép nói, học sinh đứng trình bày công khai với cán bộ coi kiểm tra ý kiến của mình. Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng khi được phép của cán bộ coi kiểm tra và phải chịu sự giám sát của cán bộ giám sát; trường hợp cần cấp cứu, việc ra khỏi phòng và khu vực điểm coi kiểm tra của học sinh do Trưởng điểm coi kiểm tra quyết định.
       8. Bài kiểm tra phải được viết rõ ràng bằng một loại bút, một thứ mực; không được viết bằng mực đỏ, bút chì (trừ vẽ đường tròn bằng compa); không đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng; phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo; không được tẩy, xoá bằng bất kỳ cách gì (kể cả bút xoá).
       9. Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay.
       - Bảo quản bài kiểm tra nguyên vẹn, không bị người khác lợi dụng. Nếu phát hiện có người khác xâm hại đến bài kiểm tra của mình phải báo cáo ngay cho cán bộ coi kiểm tra để xử lý.
       - Khi nộp bài kiểm tra, phải ghi rõ số tờ giấy đã nộp và ký xác nhận vào Phiếu thu bài. Không làm được bài cũng phải nộp bài. Không nộp giấy nháp.
        10. Sau khi hết giờ, nộp xong bài và được sự đồng ý của cán bộ coi kiểm tra, học sinh mới được rời phòng khỏi phòng kiểm tra.

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức