THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 CHẤT LƯỢNG CAO NĂM HỌC 2020 - 2021

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY
TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc
 
           Cầu Giấy, ngày 10  tháng 07 năm 2020
       THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 CHẤT LƯỢNG CAO
NĂM HỌC 2020 - 2021
 
1. Chỉ tiêu: 240 học sinh (6 lớp)
2. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh
- Học sinh hoặc bố, mẹ học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn quận Cầu Giấy; Học sinh hoặc bố, mẹ học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội và cư trú thực tế trên địa bàn quận Cầu Giấy.
- Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học đảm bảo các điều kiện:
+ Phần đánh giá năng lực và phẩm chất trong 5 năm phải được đánh giá đạt.
+ Điểm kiểm tra định kì cuối năm môn Toán, Tiếng Việt (đối với lớp 1, 2,3,4,5) đạt tổng điểm từ 18 điểm trở lên/ năm.
+ Điểm kiểm tra định kì cuối năm môn Tiếng Anh (đối với lớp 3, 4, 5) đạt từ 8 điểm trở lên/ năm.
3. Phương thức tuyển sinh: Thực hiện theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực.
3.1. Xét tuyển: Tối đa 10 điểm (2 điểm/ 1 năm học)
- Căn cứ xét tuyển: Căn cứ vào điểm kiểm tra định kì cuối năm các môn Toán, Tiếng Việt (lớp 1,2,3,4,5), Tiếng Anh (lớp 3,4,5) trong học bạ của học sinh để xét tuyển.
- Cách thức xét tuyển:
+ Điểm kiểm tra định kì cuối năm các môn Toán, Tiếng Việt (lớp 1,2,3,4,5), Tiếng Anh (lớp 3,4,5) nếu đạt 10 điểm/môn sẽ quy đổi thành 2 điểm/1 năm học.
+ Nếu 1 trong các điểm kiểm tra định kì cuối năm các môn Toán, Tiếng Việt (lớp 1,2,3,4,5),Tiếng Anh (lớp 3,4,5) đạt điểm 9/môn thì điểm quy đổi trừ 0,5 điểm/môn/1 năm học.
+ Nếu 1 trong các điểm kiểm tra định kì cuối năm môn Toán, Tiếng Việt (lớp 1,2,3,4,5), Tiếng Anh (lớp 3,4,5) đạt 8 điểm/môn thì điểm quy đổi trừ 1 điểm/môn/1 năm học.

 
 
     Điểm xét tuyển = Tổng điểm quy đổi 5 năm học
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Kiểm tra đánh giá năng lực học sinh  
- Bài kiểm tra: Học sinh thực hiện kiểm tra đánh giá năng lực gồm 3 bài: môn Toán, môn Tiếng Việt, môn Tiếng Anh.
- Nội dung kiểm tra: Thuộc chương trình giáo dục Tiểu học, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ GD&ĐT (sau tinh giản).
- Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận, trong đó đảm bảo bốn cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao.
- Thời gian làm bài kiểm tra:
+ Bài kiểm tra môn Toán: Thời gian 45 phút
+ Bài kiểm tra môn Tiếng Việt: Thời gian 45 phút
+ Bài kiểm tra môn Tiếng Anh: Thời gian 45 phút.
- Điểm kiểm tra (ĐKT):
+ Là tổng điểm 3 bài kiểm tra đánh giá năng lực theo thang điểm 10 (tính hệ số 2).
+ Điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

ĐKT = (Điểm bài kiểm tra môn Toán x 0.4 + Điểm bài kiểm tra môn Tiếng Việt x 0.3
+ Điểm bài kiểm tra môn Tiếng Anh x 0.3) x 2
 
 

3.3. Điểm ưu tiên: Điểm tối đa 1.5 điểm
STT Đối tượng ưu tiên Điểm ưu tiên
1 Con liệt sĩ; con thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; con của người bị nhiễm chất độc hóa học 1.5đ
2 Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động; con thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%” 1.0đ
3 Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn (được quy định tại Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ) 0.5đ
* Lưu ý: Nếu học sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.
3.4. Điểm tuyển sinh
 

Điểm tuyển sinh = Điểm xét tuyển + Điểm kiểm tra (tính hệ số 2)  + Điểm ưu tiên (nếu có)
 
 
 

4. Kết quả tuyển sinh
`- Lấy từ học sinh có điểm tuyển sinh cao nhất trở xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu.
- Điểm thấp nhất cho HS trúng tuyển gọi là điểm chuẩn của trường.
- Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm tuyển sinh bằng nhau thì tiếp tục xét theo thứ tự ưu tiên: có điểm xét tuyển cao hơn, có điểm kiểm tra điều kiện cuối năm học lớp 5 trong học bạ các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cao hơn, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn quận Cầu Giấy.
- Những trường hợp khác do Hội đồng tuyển sinh xem xét quyết định.
 5. Thời gian tuyển sinh
STT Thời gian
(giờ hành chính)
Nội dung
1 Từ ngày 14/7/2020 
đến ngày 16/7/2020
Phát hành, thu hồ sơ
2 Từ ngày 17/7/2020 
đến ngày 18/7/2020
Công bố danh sách HS đăng ký lên trang web, bảng tin trường THCS Cầu Giấy: PHHS kiểm tra, đối chiếu, phản hồi lại với nhà trường qua số ĐT: 02463285768 hoặc trực tiếp tại Văn phòng nhà trường để chỉnh sửa thông tin (nếu có sai sót)
3  Ngày19/7/2020 Xem SBD, phòng thi
4 Ngày 20/7/2020 Kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán, môn Tiếng Việt, môn Tiếng Anh:
+ 08h00-8h45: Kiểm tra, đánh giá  năng lực môn Tiếng Việt.
+ 09h15-10h00: Kiểm tra, đánh giá năng lực môn Toán.
+ 10h30-11h15: Kiểm tra, đánh giá năng lực môn Tiếng Anh.
5  Ngày 27/7/2020 Công bố kết quả trúng tuyển
6  Ngày 28/7/2020 Nộp đơn phúc khảo
7 Ngày 30/7/2020 Công bố kết quả phúc khảo
8 Từ ngày 3/8/2020
đến ngày 5/8/2020
Thu hồ sơ trúng tuyển
 
6. Hồ sơ tuyển sinh
6.1 Hồ sơ dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu)
 - Hồ sơ bản photocopy (cần mang theo bản gốc để đối chiếu) các loại giấy tờ sau:
+ Học bạ
+ Giấy khai sinh
+ Sổ hộ khẩu
+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
- 01 ảnh màu 3x4 (để dán vào phiếu đăng ký dự tuyển)
* Lưu ý: Trường hợp học sinh không có học bạ gốc để đối chiếu do đã nộp hồ sơ trúng tuyển tại trường THCS khác thì nộp học bạ công chứng.
6.2. Hồ sơ trúng tuyển
- Học bạ (bản chính)
- Giấy khai sinh (bản sao)
- Giấy chứng  nhận ưu tiên (bản chứng thực) (nếu có)
- Sổ hộ khẩu (bản chứng thực)
- Mã học sinh
- 01 ảnh màu 3x4
7. Lệ phí tuyển sinh: Miễn phí
8. Học phí hệ chất lượng cao: 2.400.000/1 học sinh/1 tháng.
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Lê Kim Anh

Mẫu đơn và hướng dẫn khai, phụ huynh học sinh có thể tải: tại đây
Sơ đồ khu vực tuyển sinh trường THCS Cầu Giấy có thể tải: tại đây

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức