THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 THEO ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH SONG BẰNG NĂM HỌC 2020 - 2021

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY
TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

             Cầu Giấy, ngày 10 tháng 07 năm 2020
 
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6
THEO ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH SONG BẰNG
VÀ CHỨNG CHỈ IGCSE CAMBRIDGE
NĂM HỌC 2020 - 2021
 
1. Chỉ tiêu
Tuyển sinh 02 lớp, mỗi lớp 25 học sinh.
2. Đối tượng
Học sinh hoặc bố mẹ học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã hoàn thành chương trình Tiểu học.
3. Đăng ký nguyện vọng
- Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng vào 2 trường trong số các trường: THCS Thanh Xuân - quận Thanh Xuân, THCS Cầu Giấy - quận Cầu Giấy, THCS Nghĩa Tân - quận Cầu Giấy, THPT Hà Nội Amsterdam - quận Cầu Giấy, THCS Chu Văn An - quận Tây Hồ, THCS Trưng Vương - quận Hoàn Kiếm, THCS Ngô Sỹ Liên - quận Hoàn Kiếm.
- Xếp theo thứ tự ưu tiên trường nguyện vọng 1 (NV1) và trường nguyện vọng 2 (NV2).
- Học sinh nhận đơn đăng ký nguyện vọng tại cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 5 Tiểu học.
- Thời gian nộp đơn đăng ký nguyện vọng dự tuyển: Học sinh nộp tại cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 5 Tiểu học chậm nhất vào ngày 24/6/2020.
4. Phương thức tuyển sinh
Thực hiện phương thức kiểm tra đánh giá năng lực:
- Học sinh thực hiện 02 bài kiểm tra, đánh giá năng lực do Sở GD&ĐT tổ chức kiểm tra.
- Bài kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Anh, gồm 02 phần:
+ Phần viết: Thời gian làm bài 45 phút
+ Phần nghe: Thời gian làm bài  30 phút
- Bài kiểm tra, đánh giá năng lực môn Toán bằng Tiếng Anh theo chuẩn CAIE, thời gian làm bài 60 phút.
- Tính điểm tuyển sinh của mỗi thí sinh là tổng điểm của 02 bài kiểm tra, đánh giá năng lực. Quy đổi điểm từng bài kiểm tra đánh giá năng lực của mỗi thí sinh về thang điểm 10.
 
5. Điểm tuyển sinh

 
 
        Điểm tuyển sinh = Tổng điểm các bài kiểm tra đánh giá năng lực
 

6. Công nhận trúng tuyển
- Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, số học sinh dự tuyển, nguyện vọng và điểm tuyển sinh của thí sinh, Hội đồng tuyển sinh nhà trường xây dựng phương án điểm chuẩn dự kiến xét duyệt với Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy và Sở GD&ĐT Hà Nội; Sở GD&ĐT ra quyết định điểm chuẩn tuyển sinh.
- Học sinh đã trúng tuyển NV1 sẽ không được xét tuyển NV2.
- Trường hợp hạ điểm chuẩn: Trong trường hợp số lượng học sinh tuyển còn thiếu so với chỉ tiêu, nhà trường báo cáo Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy để xin  phê duyệt hạ điểm chuẩn của Sở GD&ĐT Hà Nội. Khi hạ điểm chuẩn nhà trường chỉ nhận học sinh đăng ký NV1, không nhận học sinh đăng ký NV2.
- Danh sách học sinh dự tuyển, điểm tuyển sinh, điểm chuẩn được công bố công khai tại trường và trên website của trường.
7. Thời gian tuyển sinh
STT Thời gian
(giờ hành chính)
Nội dung
1 Trước 17h00 ngày 24/6/2020 Nộp đơn đăng ký nguyện vọng tại cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 5
2 23/7/2020 Kiểm tra đánh giá năng lực
3 Từ ngày 1/8/2020
 đến ngày 3/8/2020
Nộp hồ sơ trúng tuyển (tại trường THCS Cầu Giấy)
8. Hồ sơ trúng tuyển
- Học bạ (bản gốc)
- Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ)
- Giấy báo điểm
- Hộ khẩu thường trú Hà Nội (photo công chứng)
- 01 ảnh màu 3x4
9. Học phí
  • Học phí chương trình Cambrigde: 5.600.000đ/ 1 học sinh/ 1 tháng
  • Học phí chương trình Tiếng Việt và các hoạt động chất lượng cao: dự kiến 800.000đ/1 học sinh/1 tháng.
 
  HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Lê Kim Anh

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức