CÔNG VĂN 901 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TẠM THỜI THỰC HIỆN KHOẢN THU KHI TRIỂN KHAI DẠY HỌC ONLINE TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Công văn số 901/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện khoản thu khi triển khai dạy học Online trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Quý Phụ huynh và các em học sinh có thể xem hoặc tại xuống toàn văn TẠI ĐÂY
 

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức