THĂM DÒ DƯ LUẬN ĐỐI VỚI CÁC NHÀ GIÁO ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 15 NĂM 2020

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Căn cứ công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020, công văn số 5758/SGDĐT-VP ngày 20/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020, công văn số 621/HĐXT-TTK ngày 26/02/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thăm giò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020; Công văn số 43/PGD-VP ngày 27/02/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy về việc thăm giò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020.
       Trường THCS Cầu Giấy triển khai công tác thăm dò dư luận đối với các nhà giáo 
đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020 như sau:
       1. 
Công văn số 43/PGD-VP ngày 27/02/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy về việc thăm giò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020. Phụ huynh và học sinh xem và tải xuống TẠI ĐÂY
       2. Danh sách 
các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020. Phụ huynh và học sinh xem và tải xuống TẠI ĐÂY 

       3. Tóm tắt thành tích các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020. Phụ huynh và học sinh xem và tải xuống TẠI ĐÂY 
       Trân trọng cảm ơn !

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức