DANH SÁCH VÀ TIÊU CHÍ KHEN THƯỞNG HỌC SINH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
I. TIÊU CHÍ KHEN THƯỞNG HỌC SINH HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2019 - 2020
 1. Khen trên sân khấu
          - Tập thể lớp đạt danh hiệu lớp tiên tiến, xuất sắc, chi đội mạnh, chi đội xuất sắc, khen các mặt
          - Học sinh đạt giải các cuộc thi sau:
          + Học sinh giỏi tiêu biểu (điểm trung bình đạt từ 9.5 điểm trở lên)
          + Đạt giải các cuộc thi chuyên đề thi tại nước ngoài
          + Đạt giải các cuộc thi chuyên đề thi trong nước: Toán tuổi thơ, IMSO, giải High Distinction toán AIMO
          + Đạt giải Nhì trở lên cuộc thi HSG các môn văn hóa, khoa học kĩ thuật lớp 9 và HOMC lớp 8 cấp Quận
          + Đạt giải Nhì cấp Quận trở lên các bộ môn thể dục thể thao, mỹ thuật, âm nhạc
 2. Khen tại lớp:
          Học sinh đạt giải các cuộc thi sau:
          + Đạt giải Ba, giải Khuyến khích cuộc thi HSG các môn văn hóa lớp 9 và HOMC lớp 8 cấp Quận
          + Đạt giải Distinction toán AIMO
          + Đạt giải Ba các bộ môn thể dục thể thao, mỹ thuật, âm nhạc cấp Quận
          + Vào vòng 2 cuộc thi ITMC đi Thái Lan
          + Vào vòng 2 cuộc thi TIMO đi Thái Lan

2. DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020
       Quý phụ huynh và các em học sinh có thể xem TẠI ĐÂY. Những con học sinh được trao giải trên sân khấu lưu ý trong danh sách và thứ tự theo đợt lên sân khấu nhận thưởng. Trân trọng.
 
                                   Cầu Giấy, ngày 03  tháng 01 năm 2020
                                                         HIỆU TRƯỞNG
                                                           (Đã ký)
            
                                                          Lê Kim Anh

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức