LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 – 2020

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Thực hiện Kế hoạch năm học 2019-2020, căn cứ công văn số 352/PGD-THCS ngày 21 tháng 11 năm 2019 về việc thực hiện kế hoạch dạy học, kiểm tra, sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020, trường THCS Cầu Giấy thông báo lịch kiểm tra học kỳ I năm học 2019 – 2020 như sau:
Tuần Ngày Thứ Tiết/Thời gian Buổi Môn Thời gian làm bài Ghi chú
TUẦN 17 03/12/2019 Thứ 3 Tiết 2 Sáng GDCD 45 phút  
04/12/2019 Thứ 4 Tiết 2 Sáng Công nghệ 45 phút  
Tiết 3 Sáng Địa Lý 45 phút  
05/12/2019 Thứ 5 Tiết 3 Sáng Sinh học 45 phút  
TUẦN 18  
11/12/2019
 
 
 
Thứ 4
 
7h30 Sáng Văn 6, 8 90 phút K 7,9 nghỉ
9h30 Sáng Anh 6, 8 60 phút
13h30 Chiều Toán 7 90 phút K 6,8, 9 nghỉ
15h15 Chiều Anh 7 60 phút
 
12/12/2019
 
Thứ 5
 
7h30 Sáng Văn 7, 9 90 phút K 6, 8 nghỉ
9h30 Sáng Anh 9 60 phút K 6,7,8 nghỉ
13h30 Chiều Toán 8, 6 90 phút K 7, 9 nghỉ
13/12/2019 Thứ 6 7h30 Sáng Toán 9 90 phút K 6,7,8 nghỉ
TUẦN 19  
16/12/2019
 
Thứ 2 Tiết 2 Sáng Vật lý 45 phút  
Tiết 3 Sáng Lịch sử 45 phút  
17/12/2019 Thứ 3 Tiết 2 Sáng Hóa học 45 phút  
 
                                                                  Cầu Giấy, ngày 22 tháng 11 năm 2019
                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
                                                                                        (Đã ký)
 
                                                                                   Lê Kim Anh


Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức