TIẾT MỤC GIẢI NHẤT - “TIẾNG HÁT CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN” NĂM 2019 QUẬN CẦU GIẤY

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
Tiết mục của cô Nguyễn Thanh Hồng - Trường THCS Cầu Giấy đạt giải nhất cấp Quận Cầu Giấy năm 2019 trong Hội diễn văn nghệ" Tiếng hát cán bộ quản lý, giáo viên  và nhân viên

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức