KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN 2019

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng hứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 số 222/KH-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy như sau: xem tại đây

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức