KẾT QUẢ SAU PHÚC KHẢO CỦA KỲ KIỂM TRA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 SONG BẰNG NĂM HỌC 2019 - 2020

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Nhà trường trân trọng thông báo tới phụ huynh kết quả sau phúc khảo của kỳ kiểm tra tuyển sinh vào lớp 6 song bằng như sau:Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức