THÔNG BÁO VỀ VIỆC HẠ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 HỆ CLC TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019 - 2020

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
UBND QUẬN CẦU GIẤY                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 50 /TB-CG
 
                                                                        Cầu Giấy, ngày 20 tháng 6 năm 2019
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HẠ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 HỆ CLC
 TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019 - 2020
 
- Trường THCS Cầu Giấy thông báo hạ điểm trúng tuyển vào lớp 6 hệ chất lượng cao năm học 2019 - 2020 là 21.6 điểm.
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8h00 - 17h00 ngày 21/6/2019 (Thứ sáu) (Nếu PHHS không nhập học cho con trong thời gian trên sẽ coi như không có nhu cầu nhập học tại trường THCS Cầu Giấy năm học 2019 - 2020)
- Địa điểm nhận hồ sơ: Trường THCS Cầu Giấy - Số 76 Trương Công Giai - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
- Hồ sơ trúng tuyển gồm:
+ Học bạ (bản gốc)
+ Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ)
+ Giấy chứng nhận ưu tiên (bản gốc)
+ Hộ khẩu thường trú tại quận Cầu Giấy (bản sao công chứng) hoặc hộ khẩu thường trú tại Hà Nội (bản sao công chứng), giấy xác nhận cư trú thực tế trên địa bàn quận Cầu Giấy (bản gốc)
+ 01 ảnh 3x4
+ Mã và mật khẩu học sinh (trường Tiểu học cấp)
 
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy;
- Lưu:VT
            HIỆU TRƯỞNG
 
                    (Đã ký)
                Lê Kim Anh
 
                                                                                                              


Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức