THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
- Kính gửi Phụ huynh, học sinh danh sách dự kiểm tra hệ chất lượng cao trường THCS cầu Giấy năm học 2019 – 2020  như sau:
- Từ số báo danh CG0001 – CG00621: Thi Tại địa điểm thi THCS Cầu Giấy - Địa chỉ: 76 Trương Công Giai – Phường Dịch Vọng – Cầu Giấy – Hà Nội.
 Tải danh sách: Tại Đây
- Từ số báo danh CG0622 – CG1330: Thi Tại địa điểm thi THCS Dịch Vọng - Địa chỉ: Phường Dịch Vọng - Cầu Giấy – Hà Nội.
Tải danh sách: Tại Đây

- Nội quy thí sinh : Tải tại đây
- Thời gian và hiệu lệnh trống: Tải tại đây
- Sơ đồ phòng thi : THCS Cầu Giấy
- Sơ đồ phòng thi : THCS Dịch Vọng

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức