TIẾT MỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH LIÊN HOAN CHIẾN SĨ NHỎ ĐIỆN BIÊN

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Tiết mục mở đầu cho chương trình Liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên do Hội đồng Đội Quận Cầu Giấy tổ chức (Học sinh lớp 6A3 - trường THCS Cầu Giấy biểu diễn.

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức