PHẦN THI CỦA ĐỘI TUYỂN AEROBIC ĐẠT HUY CHƯƠNG VÀNG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2018 - 2019

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02

       Đội tuyển Aerobic của nhà trường năm học 2018 - 2019 đạt 1 Huy chương Vàng và 2 Huy chương bạc cấp Thành phố. 

 

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức