THÔNG BÁO CÁC MÔN THI KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2019-2020

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Nhà trường trân trọng thông báo tới phụ huynh và học sinh nhà trường các môn thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy thông báo như sau:
1. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
http://thcscaugiay.edu.vn/Upload/files/cong-van-802-sgddt-qlt-so-giao-duc-va-dao-tao-thanh-pho-ha-noi.pdf

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy
http://thcscaugiay.edu.vn/Upload/files/CV62-PGD-THONG%20BAO%20MON%20THI%20VAO%2010.pdf

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức