KẾT QUẢ AIMO 2018

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       BTC xin gửi kết quả thi AIMO 2018 đã thi ngày 16/09/2018.
 
       BTC cũng xin giải thích thêm về các từ viết tắt trong bảng :

       Giải thưởng được xếp theo kết quả thi của tất cả các thí sinh tham gia gồm:
       - Chứng nhận hạng Giải thưởng (Prize) dành cho khoảng 2% số học sinh trên toàn thế giới.
       - Chứng nhận hạng Xuất sắc (High Distinction) dành cho 8% số học sinh tiếp theo trong tốp 10% học sinh đạt kết quả cao nhất.
       - Các thí sinh còn lại sẽ được AMT chứng nhận vào các hạng tiếp theo như Giỏi (Distinction), hạng Khá (Credit), và Tham gia (Participation).

       Quý vị PHHS và các em học sinh copy link dưới đây vào trình duyệt  để xem danh sách. 
https://drive.google.com/file/d/1AwrDl-aFC8CupZ_FeZGWPuqmxfdFz4s7/view?usp=sharing

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức