LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Thực hiện Kế hoạch năm học 2018-2019, căn cứ công văn số 351/PGD-THCS ngày 15 tháng 11 năm 2018 về việc thực hiện kế hoạch dạy học, kiểm tra, sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019, trường THCS Cầu Giấy thông báo lịch kiểm tra học kỳ I năm học 2018 – 2019 như sau:
Tuần Ngày Thứ Tiết/ Thời gian Buổi Môn Thời gian làm bài Ghi chú
TUẦN 17 04/12/2018 Thứ 3 Tiết 2 Sáng Lịch Sử 45 phút  
04/12/2018 Thứ 3 Tiết 3 Sáng Sinh học 45 phút  
05/12/2018 Thứ 4 Tiết 3 Sáng GDCD 45 phút  
06/12/2018 Thứ 5 Tiết 3 Sáng Công nghệ 45 phút  
TUẦN 18 11/12/2018 Thứ 3 7h30 Sáng Văn 9, 6 90 phút K7,8 nghỉ
11/12/2018 Thứ 3 9h30 Sáng Anh 9, 6 60 phút
11/12/2018 Thứ 3 13h30 Chiều Toán 8 90 phút K 6,7, 9 nghỉ
11/12/2018 Thứ 3 15h15 Chiều Anh 8 60 phút
12/12/2018 Thứ 4 7h30 Sáng Toán 9, 7 90 phút K 6, 8 nghỉ
12/12/2018 Thứ 4 9h30 Sáng Anh 7 60 phút K 6,8,9 nghỉ
12/12/2018 Thứ 4 13h30 Chiều Văn 8 90 phút K 6,7, 9 nghỉ
13/12/2018 Thứ 5 7h30 Sáng Văn 7, Toán 6 90 phút K 8, 9 nghỉ
14/12/2018 Thứ 6 Tiết 3 Sáng Vật lý 45 phút  
TUẦN 19 17/12/2018 Thứ 2 2 Sáng Địa lý 45 phút  
17/12/2018 Thứ 2 3 Sáng Hóa học 45 phút  

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức