THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÌNH CHỌN CLIP GALA NGUỒN 2018

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
    
           - Thời gian bình chọn Clip:  Từ 8h30 ngày 15/11/2018 (thứ Năm) đến  8h30 ngày 19/11/2018 (thứ Hai).
 

Lớp Tên Clip Link
6A1 Nguồn 2018 https://youtu.be/SXVkBp_yaDg
6A2 Love https://youtu.be/zsp0HJJwuvc
6A3 Sức mạnh bí ẩn https://youtu.be/GhBT1K4kHm0
6A4 Nguồn 2018 https://youtu.be/SMSWO5icTtQ
6A5 Món quà vô giá https://youtu.be/HqxX9uE2ens
6A6 CGKVTT_Final https://youtu.be/7spWAgiwtMc
6SB1 Dấu ấn song bằng 1 https://youtu.be/34TtplcwS40
6SB2 Dấu ấn 1 ngày đến trường https://youtu.be/qKPuACnFVBU
7A1 Dấu ấn thời gian https://youtu.be/JwWREjS4Bjo
7A2 Bản tin chào mừng 20-11 https://youtu.be/SlZSaxKgD8Q
7A3 NGUON2018-CODE https://youtu.be/5-F6prcCs8g
7A4 Him https://youtu.be/NgWP7pQK3Ag
7A5 Thời gian ơi https://youtu.be/_QEHlKGL9qs
7A6 Nguồn 2018 https://youtu.be/5lZAi_XEivw
7A7 You Inspired Me https://youtu.be/z4BqjBIQw14
8A1 Nguồn 2018 https://youtu.be/6h5E0H1Up-c
8A2 Piece of Memory https://youtu.be/JSPDJDECGps
8A3 Dấu ấn https://youtu.be/n_lAOZBqHO4
8A4 Sẽ mãi không quên https://youtu.be/Wl1CWkoZl_4
8A5 Dấu Thương https://youtu.be/k6e2SI4o8jk
8A6 Lớp học đặc biệt https://youtu.be/3lOTA36tlrU
8A7 Dấu ấn https://youtu.be/jqY_2Fp1iI8
9A1 Nguồn 2018 https://youtu.be/uJmM9XW6jP8
9A2 Nguồn 2018 https://youtu.be/h-bSajndSmQ
9A3 Mưa rào, cầu vồng và tôi https://youtu.be/AHAABIPn3Pg
9A4 Nguồn 2018 https://youtu.be/sOtGX_x6z9k
9A5 Nguồn 2018 https://youtu.be/zGkGC1tTysM
9A6 Đoạn cuối https://youtu.be/pUTD_md9pNU
9A7 Time flies memories stay https://youtu.be/DG8mf7Ken64
 
       + Voting Online: Các lớp huy động lực lượng để tăng lượng views, likes trên youtube cho video của lớp mình qua Website của trường. Tất cả điểm số sẽ dựa trên lượng views, likes của Clip trên Youtube.
*  1 view = 2 điểm  *    1 like  = 1 điểm
        - BTC sẽ công nhận kết quả tại thời điểm thống kê là kết quả cuối cùng.
      Mọi hoạt động voting online tính điểm sẽ được dừng lại vào lúc 8h30 phút ngày 19 tháng 11 năm 2018. Sau khi chốt điểm số của từng lớp, Ban Giám Khảo sẽ đưa ra kết quả và thông báo đến các lớp.

      Lưu ý: Để việc thống kê đảm bảo tính khách quan, BTC đề nghị đúng 8h00 thứ Hai (Ngày 19/11/2018)  các lớp cử 1 đại diện có mặt tại Phòng Tin học để xác nhận kết quả.

                                                                        Cầu Giấy, ngày 14 tháng 11 năm 2018
                                                                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                                                        (đã ký)
                                                                                                                                                                                    Lê Kim AnhLiên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức