THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN MÔ HÌNH TRƯỜNG TRUNG HỌC CHẤT LƯỢNG CAO HỆ SONG BẰNG CAMBRIDGE CỦA TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018 - 2019

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Căn cứ Quyết định số 5336/QĐ-UBND ngày 5/10/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án trường chất lượng cao trường THCS Cầu Giấy;
       Căn cứ Quyết định số 5337/QĐ-UBND ngày 5/10/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công nhận trường THCS Cầu Giấy đạt tiêu chí trường chất lượng cao;
       Căn cứ Nghị quyết 15/2013/NQ - HĐND ngày 17/3/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô;
       Căn cứ Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND;
Căn cứ Đề án thực hiện chương trình dạy và học chương trình Song bằng Cambridge của trường THCS Cầu Giấy;
      Căn cứ vào điều kiện thực tế của trường THCS Cầu Giấy;
       Trường THCS Cầu Giấy thông báo tới bậc phụ huynh và các em học sinh lớp Song bằng Cambridge về việc điểu chỉnh thời gian và học phí chất lượng cao dành cho học sinh lớp Song bằng Cambridge như sau:
1. Thời gian: Thực hiện bắt đầu từ ngày 1/11/2018 với thời gian biểu:
      - Buổi sáng: Từ 07h40 đến 11h05
      - Buổi chiều: Từ 13h40 đến 16h55
        (Nghỉ ngày thứ 7)
 2. Thời khóa biểu: Thực hiện thời khóa biểu 40 tiết/tuần gồm:
       - Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo
       - Chương trình Cambridge
       - Câu lạc bộ ngoại khóa
3. Học phí: 600.000đ/tháng/HS bao gồm những khoản sau đây
      - Tiền học phí theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo
        - Câu lạc bộ ngoại khóa tự chọn
       - Sổ liên lạc điện tử
       - Nước uống
       - Tiền điện điều hòa
       - Các hoạt động ngoại khóa, sự kiện
       Nhà trường xin trân trọng thông báo tới các bậc phụ huynh và các em học sinh được biết và thực hiện.
       Trân trọng cảm ơn./.
 
                            Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018
 
                                              HIỆU TRƯỞNG 
                                                    (Đã ký)
 
                                                 Lê Kim Anh

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức