THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN MÔ HÌNH TRƯỜNG TRUNG HỌC CHẤT LƯỢNG CAO CỦA TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018 - 2019

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Căn cứ Quyết định số 5336/QĐ-UBND ngày 5/10/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án trường chất lượng cao trường THCS Cầu Giấy;
       Căn cứ Quyết định số 5337/QĐ-UBND ngày 5/10/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công nhận trường THCS Cầu Giấy đạt tiêu chí trường chất lượng cao;
       Căn cứ Nghị quyết 15/2013/NQ - HĐND ngày 17/3/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô;
       Căn cứ Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND;
       Căn cứ vào vào điều kiện thực tế của trường THCS Cầu Giấy;
Trường THCS Cầu Giấy thông báo tới bậc phụ huynh và các em học sinh việc thực hiện mô hình trường Trung học chất lượng cao năm học 2018 – 2019 của nhà trường như sau:
1. Thời gian: Thực hiện bắt đầu từ ngày 1/11/2018
2. Học phí: 1.800.000đ/tháng/HS bao gồm những khoản sau đây
       - Tiền học phí 40 tiết/ tuần
       - Sổ liên lạc điện tử
       - Nước uống
       - Tiền điện điều hòa
       - Các hoạt động ngoại khóa, sự kiện
3. Chương trình tăng cường cụ thể các khối lớp
        - Khối  6 ( tăng cường 13 tiết/tuần)
       + 02 tiết Toán, 02 tiết Văn, 02 tiết Anh
       + 02 tiết Tiếng Anh với người nước ngoài
       + 01 tiết Toán Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh công nghệ 4.0)
       + 02 tiết CLB văn hóa tự chọn (Toán , Văn, Anh)
       + 01 tiết Thư viện
    + 01 tiết CLB ngoại khóa tự chọn (Bóng rổ, Mỹ thuật, Âm nhạc, Aerobic, Nhảy hiện đại, Kĩ năng sống)
        - Khối  7( tăng cường 11.5 tiết/tuần)
        + 02 tiết Toán, 02 tiết Văn, 02 tiết Anh
        + 02 tiết Tiếng Anh với người nước ngoài
        + 01 tiết Toán Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh công nghệ 4.0)
        + 1.5 tiết CLB văn hóa tự chọn (Toán , Văn, Anh)
     + 01 tiết CLB ngoại khóa tự chọn (Bóng rổ, Mỹ thuật, Âm nhạc, Aerobic, Nhảy hiện đại, Kĩ năng sống)
        - Khối  8 ( tăng cường 10.5 tiết/tuần)
       + 02 tiết Toán, 02 tiết Văn, 02 tiết Anh
       + 02 tiết Tiếng Anh với người nước ngoài
       + 1.5 tiết CLB văn hóa tự chọn (Toán , Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh)
    + 01 tiết CLB ngoại khóa tự chọn (Bóng rổ, Mỹ thuật, Âm nhạc, Aerobic, Nhảy hiện đại, Kĩ năng sống)
       - Khối  9( tăng cường 10 tiết/tuần)
       + 02 tiết Toán, 02 tiết Văn, 02 tiết Anh
       + 0.5 tiết Lý, 0.5 tiết Hóa
       + 01 tiết Tiếng Anh với người nước ngoài
      + 02 tiết CLB văn hóa tự chọn với chuyên gia (Toán , Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh). Riêng môn Lịch sử, Địa lí giáo viên của trường dạy.
      Trên đây là thông báo thực hiện mô hình trường trung học chất lượng cao của nhà trường năm học 2018 – 2019.  Nhà trường xin trân trọng thông báo tới các bậc phụ huynh và các em học sinh được biết và thực hiện.
       Trân trọng cảm ơn./.
 
                                                   Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2018
                                                                  HIỆU TRƯỞNG
                                                                       (Đã ký)
 
                                                                    Lê Kim Anh

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức