THÔNG BÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Nhà trường trân trọng thông báo Quý phụ huynh về các thông tin công khai năm học 2018 - 2019 như sau:
 
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NĂM 2018


CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ. CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức