THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SONG BẰNG HÈ 2018 TỪ NGÀY 16/07/2018 ĐẾN NGÀY 30/7/2018

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Nhà trường trân trọng thông báo tới Quý vị phụ huynh và các em học sinh thời khóa biểu chương trình đào tạo  song bằng hè 2018 từ ngày 16/7/ 2018 đến ngày 30/07/2018 cụ thể như sau:
 

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức