NHỮNG GIÂY PHÚT TỎA SÁNG LỄ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU - THCS CẦU GIẤY

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
     Nguồn tư liệu được lấy từ lễ tuyên dương khen thưởng gương mặt tiêu biểu năm học 2014 - 2015 , 2015 - 2016, 2016 - 2017. Cùng chào đón lễ tuyên dương khen thưởng gương mặt tiêu biểu năm học 2017 - 2018.

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức