TIÊU CHÍ XÉT KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2017 – 2018

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY
 
TIÊU CHÍ XÉT KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN TIÊU BIỂU
NĂM HỌC 2017 – 2018
 
I. Tập thể
       - Khen thưởng 02 tổ chuyên môn có thành tích xuất sắc trong giảng dạy có nhiều học sinh đạt thành tích cao cấp Quốc gia, Thành phố, Quận ( Tổ Toán + Tổ Tiếng Anh)
       - Khen nhóm Thể dục
II. Cá nhân
1.Giáo viên giỏi cấp Quốc gia
       - Đạt giải Nhì cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”
2.Giáo viên giỏi cấp Thành phố
       - Đạt giải Nhì cuộc thi Giáo viên dạy giỏi.
       - Đạt giải Nhì Công nghệ thông tin
3. Giáo viên giỏi cấp Quận
       - Đạt Giải cuộc thi Giáo viên dạy giỏi
       - Đạt giải Công nghệ thông tin
4. Giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học Thành phố công nhận
5. Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt giải Nhất cấp Thành phố môn Văn hóa lớp 9.
6. Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố các môn Văn hóa lớp 9 (đạt 3 giải Nhì trở lên hoặc đạt 5 giải trở lên)
7. Giáo viên đạt giải thể thao cấp Thành phố.
                                 
                            Cầu Giấy, ngày 05 tháng 05 năm 2018
                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                    (Đã ký)

                                                 Lê Kim Anh

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức