TIÊU CHÍ XÉT KHEN THƯỞNG HỌC SINH TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2017 – 2018

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY
                                  
TIÊU CHÍ XÉT KHEN THƯỞNG HỌC SINH TIÊU BIỂU
   NĂM HỌC 2017 – 2018

I. Các bộ môn Văn hóa 
1. Học sinh giỏi cấp Quốc tế
       Học sinh đạt giải các cuộc thi sau:
       - Huy chương vàng cuộc thi Toán WMTC
     - Học sinh đạt điểm cao Nhất khối, đạt hạng High distion, Prize cuộc thi toán AIMO
      - Huy chương Vàng cuộc thi toán tìm kiếm tài năng toán học MYTS, Kangaroo, Sasmo
       - Đạt Huy chương cuộc thi Toán AMC tại Ấn Độ
       - Đạt Huy chương cuộc thi Toán APMOS.
     - Đạt HCB trở lên cuộc thi Toán Hà Nội mở rộng (HOMC)
       - Đạt Huy chương Bạc cuộc thi IMSO
       - Đạt Huy chương Bạc trở lên cuộc thi Toán AMC
       - Đạt Huy chương Vàng cuộc thi Toán Kangaroo
2. Học sinh giỏi cấp quốc gia
       - Đạt giải cuộc thi giao lưu Toán tuổi thơ
3. Học sinh giỏi cấp Thành phố
        Học sinh đạt giải các cuộc thi sau:
      - Đạt giải Olympic Tiếng Anh
     - Đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp Thành phố
      - Học sinh tiêu biểu nhất khối
    - 01 học sinh tiêu biểu trong hoạt động Đoàn Đội, hoạt động phong trào
      - Đạt giải cá nhân Liên hoan tiếng hát Tiếng Anh
II. Các bộ môn thể dục thể thao
        Học sinh đạt huy chương cấp Quốc tế
     - Học sinh đạt huy chương cấp Quốc gia
     - Học sinh đạt giải huy chương Vàng cấp Thành phố
                         
                           Cầu Giấy, ngày 05 tháng 05 năm 2018
                                              HIỆU TRƯỞNG
                                                    (Đã ký)
                                                Lê Kim Anh


Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức