KẾ HOẠCH “NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH”

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
I. MỤC ĐÍCH
        - Tuyên truyền, hưởng ứng ngày hội đọc sách, nhằm tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc.
        - Tạo ra một không gian, không khí trí tuệ và bổ ích từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
          14h00’-16h30’ ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại sân trường.
III. NỘI DUNG

Stt Nội dung Hoạt động Thời gian
1 Công tác chuẩn bị Chuẩn bị gian hàng đổi sách của nhà trường
Nhà sách trưng bày các gian hàng
Ổn định học sinh
13h-13h45’
13h-13h45’
13h-13h45’
 
2
Phần Lễ Văn nghệ 14h-14h05’
Giới thiệu đại biểu 14h05’-14h10’
Phát biểu khai mạc Ngày hội đọc sách 14h10’-14h15’
Giới thiệu sách 14h15’-14h35’
Giao lưu, nói chuyện GS.TS Nguyễn Lân Dũng 14h35’- 15h30’
Trao thưởng tập thể lớp, cá nhân tiêu biểu 15h30’- 15h35’
3 Phần Hội Đổi sách 15h35’-16h30’
Triển lãm sách, mua sách giảm giá
 
                                                 Cầu Giấy, ngày 19 tháng 04 năm 2018
                                                                    HIỆU TRƯỞNG
                                                                          (Đã ký)
                                                                       Lê Kim Anh


Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức