LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Ban giám hiệu thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2017 - 2018, kính mong quý phụ huynh nhắc nhở con ôn tập thật tốt để đạt kết quả cao trong kỳ thi học kỳ sắp tới. Lịch kiểm tra học kỳ II như sau:
Tuần Ngày Thứ Tiết Buổi Môn Thời gian làm bài Ghi chú


TUẦN 34
11/4/2018 Thứ 4 2 Sáng GDCD 45 phút  
11/4/2018 Thứ 4 3 Sáng Công nghệ 45 phút  
12/4/2018 Thứ 5 3 Sáng Sinh 45 phút  
13/4/2018 Thứ 6 3 Sáng Sử 45 phút  TUẦN 35
17/4/2018 Thứ 3 1+2 Sáng Văn 8,9 90 phút K 6,7 nghỉ
17/4/2018 Thứ 3 3 Sáng Anh 8,9 60 phút
17/4/2018 Thứ 3 1+2 Chiều Toán 6,7 90 phút K8 nghỉ
18/4/2018 Thứ 4 1+2 Sáng Toán 8,9 90 phút K 6,7 nghỉ
18/4/2018 Thứ 4 1+2 Chiều Văn 6,7 90 phút K 8,9 nghỉ
18/4/2018 Thứ 4 3 Chiều Anh 6,7 60 phút
20/4/2018 Thứ 6 3 Sáng Hóa 8, 9 45 phút  
TUẦN 36 23/4/2018 Thứ 2 3 Sáng Địa lý 45 phút  
24/4/2018 Thứ 3 3 Sáng Vật lý 45 phút  
 
                                            Cầu Giấy, ngày 27 tháng 3 năm 2018
                                                           KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                       (Đã kí)
 
                                                               Đoàn Tiến Trung

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức