CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ ANH NGỮ iCAMP 2018

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Tiếp nối 6 mùa Trại hè Anh Ngữ iCamp được tổ chức thành công tại trường THCS Cầu Giấy, mùa hè này nhà trường kết hợp với Học viện Trải nghiệm sáng tạo UTOPIA tổ chức Trại hè Anh ngữ iCamp 2018. Khi tham gia trại hè, học sinh sẽ có cơ hội tăng cường giao lưu văn hoá, trau dồi kiến thức và giao tiếp tiếng Anh với giáo viên bản xứ.
       Trại hè iCamp 2018 tại trường THCS Cầu Giấy với chủ đề “Youth Impact” mang đến những bài học tiếng Anh trực quan và lý thú như: phát triển bản thân và kiểm soát cảm xúc, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, Robot và thành phố tương lai. Những hoạt động trải nghiệm thể chất để phát triển và rèn luyện kỹ năng mềm thế kỷ 21 như: Hợp tác – Lắng nghe – Giải quyết vấn đề - Trách nhiệm.
Kế hoạch cụ thể như sau:
       1. Số lượng: 20-25 học sinh/lớp. Phụ trách lớp: 01 giáo viên nước ngoài, 02 trợ giảng. Giám sát bởi giáo viên của trường THCS Cầu Giấy
       2. Thời gian: 26/5/2018 – 3/6/2018 (Từ 08h30 – 17h00 hàng ngày)
       3. Địa điểm: Trường THCS Cầu Giấy
       4. Nội dung: Sáng: Các lớp học bằng tiếng Anh theo chủ đề, chiều: Hoạt động thể chất tăng cường giao tiếp tiếng Anh và kĩ năng mềm
(Chi tiết xem bảng đi kèm)
       5. Học phí: 3.800.000VNĐ
       6. Hạn chót đăng ký: 20/04/2018
       7. Địa điểm đăng ký: Phụ huynh, học sinh đăng ký với GVCN hoặc Văn phòng trường THCS Cầu Giấy. (Liên hệ cô Mơ: 094 7166 694)

 
ĐĂNG KÍ THAM GIA TRẠI HÈ ANH NGỮ ICAMP 2018
Họ và tên phụ huynh: …………………
Số điện thoại: …………………………..
Email:…………………………................
Họ tên học sinh:…………………….....
Lớp:……………………………………...
Chiều cao: ……     Cân nặng: ……….               
Phụ huynh tự nguyện đăng ký cho con tham gia chương trình trại hè tại trường THCS Cầu Giấy và xin chấp hành đầy đủ nội quy và quy định của chương trình.  
          Hà Nội, ngày      tháng       năm 2018
              Phụ huynh học sinh                                          Học sinh
           (ký và ghi rõ họ tên)                                     (ký và ghi rõ họ tên)
 

PHỤ LỤC LỊCH TRÌNH TRẠI HÈ ANH NGỮ QUỐC TẾ iCAMP 2018
"YOUTH IMPACT"

 

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức