LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Ban giám hiệu thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2017 - 2018 như sau:
Tuần Ngày Thứ Tiết Buổi Môn Thời gian làm bài Ghi chú
TUẦN 17 6/12/2017 Thứ 4 2 Sáng GDCD 45 phút  
6/12/2017 Thứ 4 3 Sáng Công nghệ 45 phút  
7/12/2017 Thứ 5 3 Sáng Vật lí 45 phút  
8/12/2017 Thứ 6 3 Sáng Địa lý 45 phút  
TUẦN 18 11/12/2017 Thứ 2 1+2 Sáng Văn 6,7 90 phút K 8,9 nghỉ
11/12/2017 Thứ 2 3 Sáng Anh 6,7 60 phút
11/12/2017 Thứ 2 1+2 Chiều Toán 8 90 phút K6,7 nghỉ
11/12/2017 Thứ 2 3 Chiều Anh 8 60 phút
12/12/2017 Thứ 3 3 Sáng Sinh học 45 phút  
14/12/2017 Thứ 5 1+2 Sáng Văn 8+9 90 phút K6,7 nghỉ
14/12/2017 Thứ 5 3 Sáng Anh 9 60 phút
14/12/2017 Thứ 5 1+2 Chiều Toán 6,7 90 phút K 8,9 nghỉ
15/12/2017 Thứ 6 1+2 Sáng Toán 9 90 phút K6,7,8 nghỉ
TUẦN 19 18/12/2017 Thứ 2 2 Sáng Lịch Sử 45 phút  
18/12/2017 Thứ 2 3 Sáng Hóa 8,9 45 phút  
       Chúc các con thi tốt !

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức