TIÊU CHÍ CHẤM VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI TÀI NĂNG GALA NGUỒN 2017

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
TIÊU CHÍ CHẤM VÒNG SƠ KHẢO
CUỘC THI TÀI NĂNG GALA NGUỒN 2017
I.TIÊU CHÍ
Stt Nội dung Biểu điểm
I. Có nội dung và đúng chủ đề 30 điểm
II. Nghệ thuật: 50 điểm
-         Kĩ thuật 20 điểm
-         Phong cách biểu diễn 15 điểm
-         Dàn dựng 15 điểm
III. Trang phục, đạo cụ 10 điểm
IV. Sáng tạo, độc đáo 10 điểm
Tổng điểm 100 điểm
 
II. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
  + Giải đặc biệt: 1     
  + Giải nhất: 1                 
  + Giải nhì: 2
  + Giải ba:  2                           
  + Giải khuyến khích: 2
 
 
                                          Cầu Giấy, ngày 01 tháng 11 năm 2017
                                                           Hiệu trưởng
                                                               (Đã ký)
                                                            Lê Kim Anh                  
 
 
 

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức