Trường THCS Cầu Giấy - Những kết quả khích lệ năm học 2015 – 2016

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
I. HỌC SINH 
1. Văn hóa
a. Giáo dục đại trà
- Học sinh Giỏi: 97.76% trong đó số học sinh đạt 9.0 trở lên chiếm 46%. Học sinh Tiên tiến: 2.24%, không có học sinh học lực Trung bình.
- Hạnh kiểm Tốt đạt: 100%, không có học sinh hạnh kiểm Khá, Trung bình.
b. Giáo dục mũi nhọn
- Cấp Quận: 68 giải văn hóa lớp 9 và 119 giải chuyên đề khác trong đó nổi bật với: 35 giải Toán - Tiếng Việt trên Internet, 10 giải Toán - Tiếng Anh trên Internet, 5 giải Toán  máy tính cầm tay, 6 giải Olympic Tiếng Anh, 46 giải IOE, 16 giải cuộc thi Em yêu Lịch sử Việt Nam.
Cấp Thành phố: 33 giải văn hóa lớp 9, 46 giải chuyên đề trog đó 6 giải Toán – Tiếng Việt trên Internet, 5 giải Toán – Tiếng Anh trên Internet, 3 giải Toán máy tính cầm tay (1 giải Nhất), 6 giải Olympic Tiếng Anh (1 giải Nhất), 6 giải IOE (1 giải Nhất), 8 giải cuộc thi Em yêu Lịch sử Việt Nam (2  giải Nhất), 1 giải Nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật, 3 giải Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn (1 giải Nhất).
- Cấp Quốc gia: 5 giải Tiếng Anh trên Interet (2 giải Nhất), 2 giải vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn (1 giải Nhất), 1 giải Nhì Cuộc thi khoa học kỹ thuật, 7 giải Toán Hà Nội mở rộng (1 giải Nhất)
- Cấp khu vực và Quốc tế: 3 giải Toán Quốc tế tại Bắc Kinh (1 HCB, 2 HCĐ), 2 giải Toán Singapore (2 giải Nhất), 4 giải APMOS (1 giải Nhất); 6 giải AMC, 40 giải Toán giữa các thành phố (6 giải Nhất), 23 giải MYTS.
2. Văn thể mỹ
a. TDTT:
- Về TDTT:
+  Cấp Quận: 19 giải (đội tuyển bóng rổ nữ đạt vô địch, 9 giải nhất, 2 giải nhì, 7 giải ba)
+ Cấp Thành phố: 28 giải, xếp thứ nhất toàn Thành phố
+ Cấp Quốc Gia: 14 giải (6 HC vàng, 6 HC bạc, 2 HC đồng)
b. Hoạt động phong trào: Đạt 1 giải nhất, 1 giải Nhì cuộc thi kể chuyện bằng Tiếng Anh cấp Quận.
 
II. GIÁO VIÊN
- 100% trên chuẩn, 40% có trình độ Thạc sỹ, 2 Tiến sĩ, 1 nghiên cứu sinh, 1 nhà giáo ưu tú, 1 Huân chương Lao động hạng Ba, 1 Bằng khen Thủ tướng và nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND Thành phố, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội.
- Cấp Quận: 4 giải nhất giáo viên dạy giỏi, 1 giải ba giáo viên chủ nhiệm Giỏi; 1 giải nhì cô giáo tài năng duyên dáng, 3 giải đồ dùng dạy học (1 giải Nhất); 4 giải cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn (1 giải nhất).
- Cấp Thành phố: 4 giải giáo viên dạy giỏi (1 giải nhất); 3 giải cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn (1 giải nhất).
- Cấp Quốc gia: 1 giải Nhất Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn.
III. TẬP THỂ
 Đạt danh hiệu trường Trung học đạt Chuẩn Quốc gia, Tập thể Lao động xuất sắc, Cờ Thi đua xuất sắc của UBND Thành phố, Bằng khen của UBND Thành phố, Liên đội mạnh cấp Quốc gia, thư viện xuất sắc cấp Thành phố.

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức