Thành viên trong Ban Giám Hiệu của nhà trường

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
1. Cô giáo  Lê Kim Anh – Hiệu trưởng nhà trường
 

- Trình độ: Thạc sỹ Ngữ Văn.
- Nhiều năm liền có học sinh đạt giải cấp Quốc gia, cấp Tỉnh và Thành phố.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo. Danh hiệu “Người tốt việc tốt” cấp Thành phố.
- Bằng khen của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
- Được nhận Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp giáo dục.
- Nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố.
- Là tác giả của nhiều sách tham khảo.
 
2. Cô giáo Hoàng Ngọc Đan -  Phó hiệu trưởng
 

- Trình độ: Thạc sỹ  Toán.
- Nhà giáo ưu tú.
- Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố.
- Nhiều năm liền có học sinh đạt giải Quốc Tế, Quốc gia, giải Nhất cấp Thành phố
- Có nhiều học sinh đỗ vào trường chuyên.
- Được nhận Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp giáo dục

3. Cô giáo Phạm Thị Như Hoa -  Phó hiệu trưởng
 

- Trình độ: Tiến sĩ ngôn ngữ. 
- Nguyên học sinh chuyên văn Lam Sơn (Thanh Hóa).
-  Giải nhất giáo viên giỏi cấp Thành phố.
- Bằng khen “Người tốt – việc tốt” cấp quận.
- Có nhiều học sinh đỗ vào các trường chuyên 

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức