KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT NĂM HỌC, VINH DANH GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU VÀ CHIA TAY HỌC SINH LỚP 9 NĂM HỌC 2020 - 2021

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Nhà trường trân trọng kính gửi tới quý vị phụ huynh và các em học sinh kế hoạch tổ chức chương trình tổng kết năm học, vinh danh gương mặt tiêu biểu và chia tay học sinh lớp 9 năm học 2020 - 2021.


Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức